COleBusyDialog::m_bz

Açıklamalar

Yapı türü OLEUIBUSY , sunucu meşgul iletişim kutusunun davranışını denetlemek için kullanılır. Bu yapı üyeleri veya üye işlevleri ile doğrudan değiştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUIBUSY yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

COleBusyDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleBusyDialog::COleBusyDialog, COleBusyDialog::DoModal

Index