COleBusyDialog::GetSelectionType

UINT GetSelectionType ( );

Dönüş değeri

Yapılan seçim türü.

Açıklamalar

Sunucu meşgul iletişim kutusunda kullanıcı tarafından seçilen seçim türü almak için bu işlev çağrısı.

Dönüş türü değerleri COleBusyDialog sınıfta bildirilen seçim numaralandırma türü tarafından belirlenir.

e&num seçimi
{
 nbsp; switchTo,
   yeniden deneme,
   callUnblocked
}

Bu değerler kısa açıklamaları izleyin:

COleBusyDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleBusyDialog::DoModal

Index