COleBusyDialog::DoModal

sanal int DoModal ( ) const;

Dönüş değeri

Tamamlanma durumu iletişim kutusu. Aşağıdaki değerlerden birini:

Açıklamalar

Ole sunucu meşgul veya sunucu yanıt iletişim kutusunu görüntülemek için bu işlev çağrısı.

M_bz yapısı üyeleri belirleyerek çeşitli iletişim kutusu denetimleri başlatmak istiyorsanız, DoModalçağırmadan önce ama sonra iletişim nesnesi oluşturulur yapmalısınız.

DoModal IDOKdöndürürse, sen-ebilmek seslenmek ayarlarının veya kullanıcı tarafından iletişim kutusuna giriş bilgi almak için diğer üye işlevleri.

COleBusyDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleDialog::GetLastError, CDialog::DoModal, COleBusyDialog::GetSelectionType, COleBusyDialog::m_bz

Index