COleBusyDialog::COleBusyDialog

COleBusyDialog ( htask htaskBusy, bool bNotResponding = yanlış dword dwFlags = 0, CWnd* pParentWnd = boş );

Parametreleri

htaskBusy

Meşgul olan sunucu görevi işlemek.

bNotResponding

Gerçekçağrı yanıt iletişim kutusu yerine sunucunun meşgul iletişim Eğer kutusu. İfade vermeyen iletişim kutusundaki Sunucu meşgul iletişim kutusunda açıklamalarıyla biraz farklı olduğunu ve iptal düğmesi devre dışı bırakılır.

dwFlags

Oluşturma bayrağı. Sıfır veya daha fazla Bitsel or işleciyle birlikte aşağıdaki değerleri içerebilir:

pParentWnd

İletişim nesnesinin ait olduğu üst veya sahibi pencere (türü nesne CWnd) işaret eder. nullise onu iletişim nesnesinin üst pencere ana uygulama penceresine ayarlanır.

Açıklamalar

Bu işlev yalnızca bir COleBusyDialog nesnesi oluşturur. İletişim kutusunu görüntülemek için DoModal arayın.

Daha fazla bilgi için bkz: OLEUIBUSY yapısı ole 2.01 kullanıcı arabirimi kitaplığı.

COleBusyDialog ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleBusyDialog::DoModal

Index