CObList::RemoveTail

CObject * RemoveTail ( );

Dönüş değeri

Bu liste kuyruğu nesneye bir işaretçi.

Açıklamalar

Öğe listesi kuyruğu kaldırır ve kendisine bir işaretçi döndürür.

Liste RemoveTailçağırmadan önce boş olmadığını emin olmanız gerekir. Liste boşsa, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir. Liste öğeleri içerdiğini doğrulamak için IsEmpty kullanın.

Örnek

CObList listesi;
Kafes * pa1;
Kafes * pa2;

liste.AddHead (pa1 ye&ni kafes (21) =);
liste.AddHead (pa2 yeni CAge (40) =); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
assert (*(CAge*) listesi.RemoveTail() CAge (21) ==); nbsp; / / Eski kuyruk
assert (*(CAge*) listesi.GetTail() CAge (40) ==);  / / Yeni kuyruk
PA1 Sil;
PA2 Sil; / Bellek temiz

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::GetTail, CObList::AddTail

Index