CObList::RemoveHead

CObject * RemoveHead ( );

Dönüş değeri

CObject imleci listenin başında daha önce.

Açıklamalar

Öğe listesinin baş kaldırır ve bir işaretçi döndürür.

Liste RemoveHeadçağırmadan önce boş olmadığını emin olmanız gerekir. Liste boşsa, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir. Liste öğeleri içerdiğini doğrulamak için IsEmpty kullanın.

Örnek

CObList listesi;
Kafes * pa1;
Kafes * pa2;

liste.AddHead (pa1 ye&ni kafes (21) =);
liste.AddHead (pa2 yeni CAge (40) =); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
assert (*(CAge*) listesi.RemoveHead() CAge (40) ==); nbsp; / / Eski başkanı
assert (*(CAge*) listesi.GetHead() CAge (21) ==);  / / Yeni Başkanı
PA1 Sil;
PA2 silme

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::GetHead, CObList::AddHead

Index