CObList::IsEmpty

bool IsEmpty ( ) const;

Dönüş değeri

Bu liste boşsa sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bu listede öğe içerip içermediğini gösterir.

Örnek

RemoveAll için örneğe bakın.

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::GetCount

Index