CObList::InsertBefore

Pozisyon InsertBefore ( Pozisyon Pozisyon, CObject * newElement );
atmak()CMemoryException);

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Liste boşsa boş.

Parametreleri

pozisyon

Bir önceki GetNext, GetPrevveya Ara üye işlev çağrısı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri.

newElement

Bu listeye eklenecek nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu liste öğesinden belirtilen konumdan önce bir öğe ekler.

Örnek

  CObList listesi;
  Pozisyon pos1, pos2;
  liste.AddHead (yeni CAge (21));
  liste.AddHead (yeni CAge (40)); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
  If ((pos1 = listesi.GetTailPosition())! = null)
  {
  nbsp;  pos2 = listesi.InsertBefore (pos1, yeni kafes (65));
  }
#ifdef _debug
  afxDump.SetDepth (1);
  afxDump << "InsertBefore örnek:" << & listesi << "\n";
endif

Bu programın sonuçları aşağıdaki gibidir.:

I&nsertBefore örnek: 3 elemanları ile bir CObList
 nbsp;  bir kafes, $4AE2 40
    vasıl $4B02 bir kafes 65
    bir kafes, $49E6 21

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::Find, CObList::InsertAfter

Index