CObList::InsertAfter

Pozisyon InsertAfter ( Pozisyon Pozisyon, CObject * newElement );
atmak()CMemoryException);

Parametreleri

pozisyon

Bir önceki GetNext, GetPrevveya Ara üye işlev çağrısı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri.

newElement

Bu listeye eklenecek nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Belirtilen konumda öğesinden sonra bu listeye öğe ekler.

Örnek

  CObList listesi;
  Pozisyon pos1, pos2;
  liste.AddHead (yeni CAge (21));
  liste.AddHead (yeni CAge (40)); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
  If ((pos1 = listesi.GetHeadPosition())! = null)
  {
  nbsp;  pos2 = listesi.InsertAfter (pos1, yeni kafes (65));
  }
#ifdef _debug
  afxDump.SetDepth (1);
  afxDump << "InsertAfter örnek:" << & listesi << "\n";
endif

Bu programın sonuçları aşağıdaki gibidir.:

I&nsertAfter örnek: 3 elemanları ile bir CObList
 nbsp;   bir kafes, $4A44 40
     vasıl $4A64 bir kafes 65
     bir kafes, $4968 21

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::Find, CObList::InsertBefore

Index