CObList::GetTailPosition

Pozisyon GetTailPosition ( ) const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Liste boşsa boş.

Açıklamalar

Bu listenin kuyruk öğenin konumunu alır; Liste boşsa boş.

Örnek

CObList listesi;
Pozisyo&n pos;

liste.AddHead (yeni CAge (21));
liste.AddHead (yeni CAge (40)); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
If ((pos = listesi.GetTailPosition())! = null)
{
 nbsp;  assert (*(CAge*) listesi.GetAt (pos) CAge (21) ==);
}

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::GetHeadPosition, CObList::GetTail

Index