CObList::GetTail

CObject * & GetTail ( );

CObject * GetTail ( ) const;

Dönüş değeri

GetHead dönüş değeri açıklamasına bakın.

Açıklamalar

Bu listenin kuyruk temsil CObject işaretçiyi alır.

Liste GetTailçağırmadan önce boş olmadığını emin olmanız gerekir. Liste boşsa, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir. Liste öğeleri içerdiğini doğrulamak için IsEmpty kullanın.

Örnek

CObList listesi;

liste.AddHead (yeni CAge (21));
liste.AddHead (yeni CAge (40)); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
assert (*(CAge*) listesi.GetTail() CAge (21) ==)

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::AddTail, CObList::AddHead, CObList::RemoveHead, CObList::GetHead

Index