CObList::GetCount

int VirtualintGetCount ( ) const;

Dönüş değeri

Eleman sayısı içeren bir tamsayı değeri.

Açıklamalar

Bu listede öğeleri numarasını alır.

Örnek

CObList listesi;

liste.AddHead (yeni CAge (21));
liste.AddHead (yeni CAge (40)); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
assert (liste.GetCount() == 2)

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::IsEmpty

Index