CObList::GetAt

CObject * amp; Get&At ( Pozisyon Pozisyon );

CObject * GetAt ( Pozisyon Pozisyon ) const;

Dönüş değeri

GetHead dönüş değeri açıklamasına bakın.

Parametreleri

pozisyon

Bir önceki GetHeadPosition ya da Ara üye işlev çağrısı tarafından döndürülen bir Pozisyon değeri.

Açıklamalar

Konum türünde bir değişken listesi için bir anahtardır. Bir dizin ile aynı değildir ve kendinizi Pozisyon değeri üzerinde çalışamaz. GetAt CObject işaretçiyi belirli bir pozisyonla ilişkili alır.

Pozisyon değeri listedeki geçerli konumunu gösteren emin olmanız gerekir. Geçersiz ise, sonra Microsoft Foundation Class Library hata ayıklama sürümünü belirtmektedir.

Örnek

Örneğin, FindIndex için bkz.

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CObList::Find, CObList::SetAt, CObList::Get&Next, CObList::GetPrev, CObList::GetHead

Index