CObList::FindIndex

Pozisyon FindIndex ( int nIndex ) const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; NIndex çok büyük ise, null . ( NIndex negatif ise bir iddianın çerçeve oluşturur.)

Parametreleri

nIndex

Liste öğesi bulunabilir için sıfır tabanlı dizin.

Açıklamalar

NIndex değeri, listeye dizin olarak kullanır. Nth öğesi durdurma listesi ve başkanı sıralı tarama başlar.

Örnek

CObList listesi;
Pozisyo&n pos;

liste.AddHead (yeni CAge (21));
liste.AddHead (yeni CAge (40)); / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
If ((pos = listesi.FindIndex (0))! = null)
{
 nbsp;  assert (*(CAge*) listesi.GetAt (pos) CAge (40) ==);
}

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CObList::Find, CObList::Get&Next, CObList::GetPrev

Index