CObList::Find

Pozisyon Bul ( CObject * searchValue, konumu startAfter = boş ) const;

Dönüş değeri

Yineleme veya nesne işaretçisini alımı için kullanılabilir bir Pozisyon değeri; Nesne bulunamazsa null.

Parametreleri

searchValue

Bu listede bulunan nesne işaretçisi.

startAfter

Arama başlangıç konumu.

Açıklamalar

Sırayla belirtilen CObject işaretçiyi eşleşen ilk CObject bulmak için listeyi arar. Not İşaretçi değerleri karşılaştırılır, nesnelerin içeriğini değil.

Örnek

CObList listesi;
Kafes * pa1;
Kafes * pa2;
Pozisyo&n pos;
liste.AddHead (pa1 yeni kafes (21) =);
liste.AddHead (pa2 yeni CAge (40) =); nbsp;   / / Şimdi listesini içerir (40, 21).
If ((pos = listesi.Bul (pa1))! = null) / / avlamak için pa1
{/ / head varsayılan olarak başlangıç.
    assert (*(CAge*) listesi.GetAt (pos) CAge (21) ==);
}

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CObList::Get&Next, CObList::GetPrev

Index