CObList::AddTail

Pozisyon AddTail ( CObject * newElement );
atmak ( CMemoryException );

void AddTail ( CObList * pNewList );
atmak ( CMemoryException );

Dönüş değeri

Yeni eklenen elemanın konum değeri ilk sürümünü döndürür.

Parametreleri

newElement

Bu listeye eklenecek CObject işaretçisi.

pNewList

Başka bir CObList listesi için bir işaretçi. PNewList elemanları bu listeye eklenecektir.

Açıklamalar

Bu liste kuyruğu için yeni öğe veya öğeler listesini ekler. Liste operasyon öncesine boş olabilir.

Örnek

   CObList listesi;
   liste.AddTail (yeni CAge (21));
   liste.AddTail (yeni CAge (40)); / / Şimdi listesini içerir (21, 40).
#ifdef _debug
   afxDump.SetDepth (1);
   afxDump lt; < "AddTail örnek:" << & listesi << "\n";
endif

Bu programın sonuçları aşağıdaki gibidir.:

AddTail ör&nek: 2 elemanları ile bir CObList
 nbsp;   bir kafes, $444A 21
     bir kafes, $4526 40

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

 Ayrıca bkz:CObList::GetTail, CObList::RemoveTail

Index