CObList::AddHead

Pozisyon AddHead ( CObject * newElement );
atmak ( CMemoryException );

void AddHead ( CObList * pNewList );
atmak ( CMemoryException );

Dönüş değeri

Yeni eklenen elemanın konum değeri ilk sürümünü döndürür.

Parametreleri

newElement

Bu listeye eklenecek CObject işaretçisi.

pNewList

Başka bir CObList listesi için bir işaretçi. PNewList elemanları bu listeye eklenecektir.

Açıklamalar

Yeni öğe veya öğeler listesi bu listenin başına ekler. Liste operasyon öncesine boş olabilir.

Örnek

   CObList listesi;
   liste.AddHead (yeni CAge (21)); / / 21 şu anda başında.
   liste.AddHead (yeni CAge (40)); / / 40 21, kafa yerini alır.
#ifdef _debug
   afxDump.SetDepth (1);
   afxDump lt; < "AddHead örnek:" << & listesi << "\n";
endif

Bu programın sonuçları aşağıdaki gibidir.:

AddHead ör&nek: 2 elemanları ile bir CObList
 nbsp;  bir kafes, $44A8 40
    bir kafes, $442A 21

CObList ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::GetHead, CObList::RemoveHead

Index