CObject sınıf üyeleri

İnşaat

CObject Varsayılan Oluşturucu.
CObject Kopya Oluşturucu.
operator  yeni Özel Yeni işleç.
operator  sil Özel silme işletmeni.
operator  = Atama işleci.

Tanılama

AssertValid Bu nesnenin bütünlüğünü doğrular.
Döküm Bu nesnenin bir tanı döküm üretir.

Seri hale getirme

IsSerializable Bu nesne seri hale getirilebilir olup olmadığını görmek için testler.
Serialize Yükler veya nesneye / arşiv depolar.

Çeşitli

GetRuntimeClass Bu nesnenin sınıf karşılık CRuntimeClass yapısı verir.
IsKindOf Bu nesnenin ilişki belli bir sınıf testleri.

CObject ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index