CObject

CObject Microsoft Foundation Class Library asıl temel sınıftır. Bu sadece Kütüphane sınıfları CFile ve CObListgibi aynı zamanda yazmak sınıfları için root olarak hizmet vermektedir. CObject gibi temel hizmetler sağlayan

CObject birden çok devralma desteklemediğini unutmayın. Türetilmiş sınıfları tek bir CObject temel sınıf olabilir ve bu CObject hiyerarşide en soldaki olmalıdır. Bunu ancak yapıları için izin verilen, ve non-CObject-türetilmiş sınıflar sağ taraftaki Çoklu kalıtım dallarında.

Bazı sınıf uygulaması ve bildirimleri isteğe bağlı makrolar kullanırsanız büyük yarar--dan CObject türetme anlayacaktır.

Birinci düzey makro, DECLARE_DYNAMIC ve IMPLEMENT_DYNAMIC, sınıf adını ve konumunu hiyerarşisinde çalıştırma erişim izni. Bu, sırayla, anlamlı Tanı damping sağlar.

İkinci düzey makro, DECLARE_SERIAL ve IMPLEMENT_SERIAL, birinci düzey makroları tüm işlevlerini içerir ve onlar "ve"arşiv."gelen serileştirilmesi" nesne etkinleştirme

Microsoft Foundation classes ve c++ sınıfları genellikle ya ve CObjectkullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz: CObject Class konular ve seri hale getirme (nesne kalıcılık) Visual c++ Programcı Kılavuzu.

# include lt;afx.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index