CObject::operator yeni

void * operatör Yeni ( size_t nSize );
atmak ( CMemoryException );

void * operatör Yeni ( size_t nSize, LPCTSTR lpszFileName, int evrimçi );
atmak ( CMemoryException );

Açıklamalar

Kütüphane yayın sürümü için operatör Yeni bir en uygun bellek ayırma mallociçin benzer bir şekilde gerçekleştirir. Hata ayıklama sürümü, bellek sızıntıları tespit için tasarlanmış bir ayırma kontrolü düzeninde operatör Yeni katılan.

Kod satırı varsa

# define yeni debug_new

önce kendi uygulamalarında herhangi bir bir.cpp dosya, daha sonra Yeni ikinci sürümü dosya adı ve satır numarasını sonradan bildirdiği için tahsis edilen blok depolama kullanılacaktır. Ekstra parametreleri sağlama hakkında endişelenmenize gerek yoktur; Makro, sizin için ilgilenir.

Sen yapmak değil kullanma debug_new hata ayıklama modunda bile, sızıntı algılaması, hala olsun ama yukarıda kaynak dosya satır numarası raporlama olmadan.

&Notnbsp;  Bu işleç geçersiz kılma, silmekkılmalıdır. Standart Kütüphane _new_handler işlevi kullanmayın.

CObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObject::operator Sil

Index