CObject::operator Sil

void operatör Sil ( void * p );

Açıklamalar

Kütüphane yayın sürümü için işleç silme operatör Yenitarafından ayrılan bellek sadece boşaltır. Hata ayıklama sürümü, bellek sızıntıları tespit için tasarlanmış bir ayırma kontrolü düzeninde işletmeni silmek katılır. Operatörler Yeni ve silmegeçersiz kılar, tanılama yeteneğine ceza.

CObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObject::operator yeni

Index