CObject::operator =

void oper&atör = ( const CObjectamp; src );

Açıklamalar

Standart c++ sınıf atama davranışı üye üyeli bir kopyasıdır. Geçersiz işleç atarsanız bu özel Atama işlecinin varlığı bir derleyici hata iletisi garanti eder. Türetilmiş sınıf nesneleri atamak istiyorsanız, bu nedenle bir atama işleci türetilmiş sınıfınızda sağlamalıdır.

CObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index