CObject::IsSerializable

bool IsSerializable ( ) const;

Dönüş değeri

Eğer bu sıfır olmayan nesne seri hale getirilebilir; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bu nesne seri hale getirme için uygun olup olmadığını sınar. Serileştirilebilir, olmak için bir sınıf bildiriminden DECLARE_SERIAL makro içermelidir ve uygulama IMPLEMENT_SERIAL makro içermelidir.

&Notnbsp;  Bu işlev kılmaz.

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm CObject örneklerde kullanılan sınıfı.

/ / CObject::IsSerializable Örneğin
Kafes a(21);
assert (a.IsSerializable())

CObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObject::Serialize

Index