CObject::IsKindOf

bool IsKindOf ( const CRuntimeClass * pClass ) const;

Dönüş değeri

Sıfır olmayan nesne sınıfına karşılık geliyorsa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pClass

Senin CObjectile ilgili bir CRuntimeClass yapısı için işaretçi-türetilmiş sınıf.

Açıklamalar

(1) Belirtilen sınıfın bir nesnesi veya (2) bir sınıfın bir nesnesi varsa görmek için testler pClass belirtilen sınıftan türetilmiş. Bu işlev yalnızca sınıfları ile DECLARE_DYNAMIC ya da DECLARE_SERIAL makro ilan çalışır.

Bu işlev kapsamlı kullanmayın, çünkü c++ polimorfizmi özelliği yendi. Sanal fonksiyonları yerine kullanın.

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm CObject örneklerde kullanılan sınıfı.

 / / CObject::IsKindOf Örneğin
Kafes a(21); / / IMPLEMENT_DYNAMIC veya IMPLEMENT_SERIAL kullanmanız gerekir
assert (a.IsKindOf (RUNTIME_CLASS (CAge)));
assert (a.IsKindOf (RUNTIME_CLASS (CObject)))

CObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CObject::GetRuntimeClass, RU&NTIME_CLASS, CObject Class: çalıştırma sınıf bilgi erişim

Index