CObject::GetRuntimeClass

sanal CRuntimeClass * GetRuntimeClass ( ) const;

Dönüş değeri

Bu nesnenin sınıf karşılık CRuntimeClass yapısı için işaretçi; asla boş.

Açıklamalar

Orada her CObjectiçin bir CRuntimeClass yapısı-türetilmiş sınıf. Yapı üyeleri aşağıdaki gibidir.:

Özellik yal&nızca Professional ve Enterprise Edition sürümlerinbsp;  Statik bağlama mfc için yalnızca Visual c++ Professional ve Enterprise Edition sürümleri desteklenir. Daha fazla bilgi için bkz: Visual c++ sürümleri.

Bu işlev, sınıf uygulamasında IMPLEMENT_DYNAMIC ya da IMPLEMENT_SERIAL makro kullanımını gerektirir. Aksi takdirde yanlış sonuçlar alırsınız.

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm CObject örneklerde kullanılan sınıfı.

/ / CObject::&GetRuntimeClass Örneğin
Kafes a(21);
CRuntimeClass * prt = a.GetRuntimeClass();
assert (strcmp (prt-gt; m_lpszClassName, "Kafes") == 0)

CObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CObject::IsKindOf, RU&NTIME_CLASS

Index