CObject::CObject

CObject ( );

CObject ( constCObject& objectSrc );

Parametreleri

objectSrc

Başka bir CObject başvuru

Açıklamalar

Bu fonksiyonlar, standart CObject markalar vardır. Varsayılan sürüm otomatik olarak türetilmiş sınıf Oluşturucu adlandırılır.

Sınıf seri hale getirilebilir olması durumunda ( IMPLEMENT_SERIAL makro içerir), o zaman senin sınıf bildiriminde varsayılan bir oluşturucuya (bağımsız değişken olmadan yapıcı) olması gerekir. Varsayılan bir Oluşturucu gerekmiyorsa, özel bir ilan veya "boş" yapıcı korunuyor. Daha fazla bilgi için bkz: CObject Class konular Visual c++ programlama Kılavuzu.

Standart c++ varsayılan sınıf kopya kurucu üye tarafından üye kopya yok. Sınıf kopya yapıcısı gerekli ama mevcut değil ise özel CObject copy constructor varlığı bir derleyici hata iletisi garanti eder. Bu özellik sınıfınızın gerektiriyorsa, bu nedenle bir kopya kurucu sağlamalıdır.

CObject ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index