CObArray::RemoveAll

void RemoveAll ( );

Açıklamalar

Tüm işaretçiler bu diziden kaldırır, ancak aslında CObject nesneyi silmez. Dizi zaten boşsa işlevin hareketsiz inşaat.

RemoveAll işlevi işaretçiyi depolama için kullanılan tüm belleği serbest bırakır.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::RemoveAll benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray void RemoveAll);
CDWordArray void RemoveAll);
CPtrArray void RemoveAll);
CStringArray void RemoveAll);
CUIntArray void RemoveAll);
CWordArray void RemoveAll);

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm koleksiyon örneklerde kullanılan sınıfı.

/ / CObArray::RemoveAll Ör&neğin

CObArray dizi;
Kafes * pa1;
Kafes * pa2;

dizi.Ekle (pa1 yeni kafes (21) =); / / Öğesi 0
dizi.Ekle (pa2 yeni CAge (40) =); / / 1 Öğesi
assert (dizi.GetSize() == 2);
dizi.RemoveAll(); / / İşaretçiler kaldırıldı silinmiş nesneler.
assert (dizi.GetSize() == 0);
PA1 Sil;
Sil pa2; nbsp; / / Belleği temizler

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index