CObArray::GetUpperBound

int GetUpperBound ( ) const;

Dönüş değeri

Üst sınır (sıfır tabanlı) dizini.

Açıklamalar

Geçerli üst sınır Bu diziyi döndürür. Dizi indisleri sıfır tabanlı olduğundan, bu işlev 1 GetSize daha az bir değeri döndürür.

Koşul GetUpperBound () = –1 diziye öğe içerdiğini gösterir.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::GetUpperBound benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray int GetUpperBound () const;
CDWordArray int GetUpperBound () const;
CPtrArray int GetUpperBound () const;
CStringArray int GetUpperBound () const;
CUIntArray int GetUpperBound () const;
CWordArray int GetUpperBound () const;

Örnek

CObList::CObList bir listesi için bkz: CAge tüm koleksiyon örneklerde kullanılan sınıfı.

/ / CObArray::GetUpperBound Örneğin

CObArray dizi;

dizi.Ekle (yeni CAge (21)); / / Öğesi 0
dizi.Ekle (yeni CAge (40)); / / 1 Öğesi
assert (dizi.GetUpperBound() == 1); / / En büyük dizin

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObArray::GetSize, CObArray::SetSize

Index