CObArray::GetSize

int GetSize ( ) const;

Açıklamalar

Dizinin boyutu döndürür. Sıfır tabanlı dizin, boyutu 1 en büyük dizin büyük olduğu.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::GetSize benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray int GetSize () const;
CDWordArray int GetSize () const;
CPtrArray int GetSize () const;
CStringArray int GetSize () const;
CUIntArray int GetSize () const;
CWordArray int GetSize () const;

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObArray::GetUpperBound, CObArray::SetSize

Index