CObArray::GetData

const CObject ** GetData () const;

CObject ** GetData);

Dönüş değeri

CObject öneriler bir dizi işaretçisine.

Açıklamalar

Bu üye işlevi dizideki öğelerin doğrudan erişmek için kullanın. Herhangi bir öğe varsa, GetData null değeri döndürür.

Bir dizinin öğeleri doğrudan erişim yardımcı olsa daha hızlı bir şekilde GetDataçağırırken dikkatli çalışmak; doğrudan yaptığınız hataları, dizinin öğelerini etkiler.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::GetData benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray (const byte * GetData) const;
BAYT * GetData ();
CDWordArray (const dword * GetData) const;
dword * GetData ();
CPtrArray Const void ** GetData () const;
void ** GetData ();
CStringArray (const CString * GetData) const;
CString * GetData ();
CUIntArray (const UINT * GetData) const;
UINT * GetData ();
CWordArray (const word * GetData) const;
word * GetData ();

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObArray::GetAt, CObArray::SetAt, CObArray::ElementAt

Index