CObArray::FreeExtra

void FreeExtra ( );

Açıklamalar

Dizi büyüdü ise, ayrılmış olan herhangi bir ek belleği boşaltır. Bu işlev boyut ya da dizinin üst sınır etkisi yoktur.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::FreeExtra benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray void FreeExtra);
CDWordArray void FreeExtra);
CPtrArray void FreeExtra);
CStringArray void FreeExtra);
CUIntArray void FreeExtra);
CWordArray void FreeExtra);

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index