CObArray::ElementAt

CObject * amp; Element&At ( int nIndex );

Dönüş değeri

CObject işaretçi başvurusu.

Parametreleri

nIndex

Sıfırdan büyük veya sıfıra eşit bir tamsayı dizinini ve GetUpperBound tarafından döndürülen değere eşit veya daha az.

Açıklamalar

Dizi içinde öğe işaretçiyi geçici bir başvuru döndürür. Sol taraftaki atama işleci diziler için uygulamak için kullanılır. Bu yalnızca özel dizi işleçleri uygulamak için kullanılacak gelişmiş bir işlevi olduğuna dikkat.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::ElementAt benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray BYTEamp; Element&At (int nIndex);
CDWordArray DWORDamp; Element&At (int nIndex);
CPtrArray void * amp; Element&At (int nIndex);
CStringArray CStringamp; Element&At (int nIndex);
CUIntArray UINTamp; Element&At (int nIndex);
CWordArray WORDamp; Element&At (int nIndex);

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObArray::operator]

Index