CObArray::Copy

void kopya (const COb&Arrayamp;src );

Parametreleri

src

Kaynak dizi kopyalanacak öğeleri.

Açıklamalar

Aynı türden başka bir dizinin öğeleri ile belirtilen dizinin üzerine bu üye işlev çağrısı.

Kopya , belleği boşaltmak değil; Ancak, gerekirse kopyalama diziye kopyalanan öğeleri yerleştirmek için ekstra bellek.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::Copy benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray void kopya (const CByte&Arrayamp;src );
CDWordArray void kopya (const CDWord&Arrayamp;src );
CPtrArray void kopya (const CPtr&Arrayamp;src );
CStringArray void kopya (const CString&Arrayamp;src );
CUIntArray void kopya (const CUInt&Arrayamp;src );
CWordArray void kopya (const CWord&Arrayamp;src );

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObArray::Append

Index