CObArray::CObArray

CObArray ( );

Açıklamalar

Boş bir CObject işaretçisi dizi oluşturur. Dizinin bir öğesi bir anda büyür.

Aşağıdaki tablo, CObArray::CObArray için benzer diğer Kurucular gösterir.

Sınıf Oluşturucu
CByteArray CByteArray);
CDWordArray CDWordArray);
CPtrArray CPtrArray);
CStringArray CStringArray);
CUIntArray CUIntArray);
CWordArray CWordArray);

Örnek

CObArray dizi; //Array ile varsayılan blok boyutu
CObArray * pArray = new CObArray; Varsayılan blok boyutu ile öbek üzerindeki //array

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObList::CObList

Index