CObArray::Append

int &Append (const CObArrayamp;src );

Dönüş değeri

İlk eklenen öğe dizini.

Parametreleri

src

Diziye eklenecek öğeleri kaynak.

Açıklamalar

Başka bir dizinin içeriğini belirtilen dizinin sonuna eklemek için bu üye işlevini çağırın. Diziler aynı türde olmalıdır.

Gerekirse Append diziye eklenen öğeleri yerleştirmek için ekstra bellek.

Aşağıdaki tabloda, diğer üye işlevler için CObArray::Append benzer gösterilmektedir.

Sınıf Üye işlevi
CByteArray int &Append (const CByteArrayamp;src );
CDWordArray int &Append (const CDWordArrayamp;src );
CPtrArray int &Append (const CPtrArrayamp;src );
CStringArray int &Append (const CStringArrayamp;src );
CUIntArray int &Append (const CUIntArrayamp;src );
CWordArray int &Append (const CWordArrayamp;src );

CObArray ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CObArray::Copy

Index