CNotSupportedException sınıf üyeleri

İnşaat

CNotSupportedException Bir CNotSupportedException nesnesi oluşturur.

C&NotSupportedException genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index