CNotSupportedException

CNotSupportedException nesnesi, desteklenmeyen bir özellik isteği sonucunda bir istisna gösterir. Gerekli veya olası başka hiçbir niteliği.

CNotSupportedExceptionhakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı özel durumlar Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afx.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Index