CNotSupportedException::CNotSupportedException

CNotSupportedException ( );

Açıklamalar

Bir CNotSupportedException nesnesi oluşturur.

Bu Oluşturucu doğrudan kullanmak değil, ama oldukça genel işlevin AfxThrowNotSupportedExceptiondiyoruz. Özel durum işleme hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı özel durumlar Visual c++ programlama Kılavuzu.

C&NotSupportedException genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: AfxThrowNotSupportedException

Index