CMutex::CMutex

CMutex (boolbInitiallyOwn = falselpctstr lpszName null =LPSECURITY_ATTRIBUTESlpsaAttribute = null);

Parametreleri

bInitiallyOwn

Başlangıçta CMutex nesnesi oluşturuluyor iplik mutex tarafından denetlenen kaynağa erişimi olup olmadığını belirtir.

lpszName

CMutex nesnenin adı. Aynı adda başka bir mutex varsa, nesnenin işlem sınırları içinde kullanılacaksa lpszName sağlanmalıdır. null, mutex isimsiz olacak. Adı varolan bir mutex eşleşirse, kurucu mutex adının başvuran yeni bir CMutex nesnesi oluşturur. Bir mutex değil, varolan bir eşitleme nesnesi adıyla inşaat başarısız olur.

lpsaAttribute

Mutex nesnesi için güvenlik öznitelikleri. Bu yapının tam bir açıklaması için bkz: SECURITY_ATTRIBUTES Win32 Programcı Başvurusu.

Açıklamalar

Adlandırılmış veya adlandırılmamış bir CMutex nesnesi oluşturur. Erişmek veya bir CMutex nesnesi serbest bırakmak için bir CMultiLockoluşturmak ya da CSingleLock nesne ve Lock ve Unlock üye arama işlevleri. CMutex nesne tek başına kullanılıyorsa, bu sürümü kilidini üye işlevi çağrısı.

CMutex ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index