CMultiLock sınıf üyeleri

İnşaat

CMultiLock Bir CMultiLock nesnesi oluşturur.

Yöntemleri

IsLocked Dizideki belirli bir eşitleme nesnesi kilitli belirler.
Kilit Beklediği eşitleme nesneler dizisi.
Kilidini açma Sahipli eşitleme nesneleri bültenleri.

CMultiLock ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index