CMultiLock::Unlock

Boolunlock);

Boolunlock (uzun lCount, lplong lPrevCount = null);

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lCount

Serbest bırakmak için başvuru sayısını sayar. 0'dan büyük olmalıdır. Belirtilen nesne sayısı maksimum aşmasına neden olur, sayısı değişmez ve işlev false döndürür.

lPrevCount

Eşitleme nesnenin önceki sayı almak için bir değişken işaret eder. null, önceki sayı değil verilir,.

Açıklamalar

CMultiLocktarafından sahip olunan eşitleme nesnesi serbest bırakır. Bu işlev CMultiLock' nın yıkıcısı adlandırılır.

CMultiLocktarafından yönetilen eşitleme nesnesi kilidini kilidini ilk şeklinde çalışır. CMultiLocktarafından sahip olunan CSemaphore nesnelerin kilidini açmak Unlock ikinci şeklinde çalışır. CMultiLock kilitli CSemaphore nesne kendi değil, işlev falsedöndürür; Aksi takdirde truedöner. lCount ve lpPrevCount CSingleLock::Unlockparametre olarak aynıdır. Unlock ikinci şeklinde nadiren multilock durumlar için geçerlidir.

CMultiLock ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index