CMultiLock::IsLocked

bool IsLocked (dword dwObject );

Dönüş değeri

Belirtilen nesne kilitliyse, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwObject

Nesneleri, durumu sorgulanan nesneye karşılık gelen bir dizi dizinde.

Açıklamalar

Belirtilen nesne nonsignaled olup olmadığını belirler (kullanılamaz).

CMultiLock ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index