CMultiLock::CMultiLock

CMultiLock (CSyncObject * ppObjects[], dword dwCount, bool bInitialLock = false);

Parametreleri

ppObjects

Eşitleme nesneleri bekledi için işaretçiler dizisi. null olamaz.

dwCount

PpObjectsnesneleri sayısı. 0'dan büyük olmalıdır.

bInitialLock

Başlangıçta sağlanan nesneleri erişmeye belirtir.

Açıklamalar

Bir CMultiLock nesnesi oluşturur. Bu işlev, bekledi için eşitleme nesnelerinin dizisi oluşturduktan sonra denir. Genellikle gelen kullanılabilir eşitleme nesnelerden birini için beklemesi gereken konu içinde denir.

CMultiLock ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index