CMonthCalCtrl::SizeMinReq

bool SizeMinReq (bool bRepaint = true);

Dönüş değeri

Aylık takvim denetiminin, minimum boyutlandırıldıysa sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

bRepaint

Denetimi yoktur olup olmadığını belirtir. Varsayılan olarak, gerçek. Hiçbir yeniden yanlışdurumda.

Açıklamalar

Çağrı ay takvimi görüntülemek için bu üye işlevi denetleyen bir ay görüntüler en küçük boyut. SizeMinReq başarıyla arayan tüm aylık takvim denetiminin bir ay takvimi görüntüler.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::GetMinReqRect

Index