CMonthCalCtrl::SetToday

void SetTod&ay (const COleDateTimeamp;refDateTime );

void SetToday (const CTime * pDateTime );

void SetToday (const LPSYSTEMTIME pDateTime );

Parametreleri

refDateTime

Geçerli tarihi içeren bir COleDateTime nesnesine bir başvuru.

pDateTime

İkinci sürümü, geçerli tarih bilgileri içeren CTime nesnesi için bir işaretçi. Üçüncü sürümü, bir işaretçi bir güncel bilgileri içeren bir SYSTEMTIME yapısı.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_settoday,.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::GetToday

Index