CMonthCalCtrl::SetSelRange

bool SetSelRange (const COleDateTimeamp;pMinRange, const COleDateTime &pMaxRange );

bool SetSelRange (const CTimeamp;pMinRange, const CTime &pMaxRange );

bool SetSelRange (const LPSYSTEMTIME pMinRange, const LPSYSTEMTIME pMaxRange );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pMinRange

CTime nesnesi bir COleDateTime nesnesi için bir işaretçi veya tarih aralığının en düşük sonunda içeren bir SYSTEMTIME yapısı.

pMaxRange

Bir COleDateTime nesnesi, CTime nesne veya Tarih aralığı en sonunda içeren bir SYSTEMTIME yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_setselrange,.

MFC'ın uygulamasında SetSelRange, COleDateTime kullanımı, CTime kullanımı veya bir SYSTEMTIME yapısı kullanımı belirtebilirsiniz.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::GetSelRange

Index