CMonthCalCtrl::SetMonthDelta

int SetMonthDelta (int iDelta );

Dönüş değeri

Önceki kaydırma hızı. Kaydırma hızını önceden ayarlanmamış ise, dönüş değeri 0 olur.

Parametreleri

iDelta

Denetimin kaydırma hızı ayarlamak için ay sayısı. Bu değer sıfır ise, ay delta ay denetimde görüntülenen varsayılan, sıfırlanır.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_setmonthdelta,.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::GetMonthDelta

Index