CMonthCalCtrl::SetMaxSelCount

bool SetMaxSelCount (int nMax );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nMax

Seçilebilir gün sayısını göstermek için ayarlanan değer.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_setmaxselcount,.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::GetMaxSelCount

Index