CMonthCalCtrl::SetFirstDayOfWeek

bool SetFirstDayOfWeek (int iDay, int * lpnOld = null);

Dönüş değeri

Denetim Masası ayarında belirtilen gün olan önceki ilk haftanın LOCALE_IFIRSTDAYOFWEEKdışında bir değere ayarlanmışsa, sıfır olmayan. Aksi takdirde, bu işlevi 0 değerini döndürür.

Parametreleri

iDay

Haftanın ilk günü ayarlamak için hangi gün olduğunu gösteren bir tamsayı değeri. Bu değer gün sayıları biri olmalıdır. GetFirstDayOfWeek gün sayıları açıklaması için bkz:.

lpnOld

Önceden haftanın ilk gününü belirten bir tamsayı için işaretçi ayarla.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi MCM_SETFIRSTDAYOFWEEK,.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CMonthCalCtrl::GetFirstDayOfWeek

Index