CMonthCalCtrl::SetDayState

bool SetDayState (int nMonths, lpmonthdaystate pStates );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

nMonths

Dizideki kaç unsurlar gösteren değeri, pStates işaret eder.

pStates

İşaretçi bir monthdaystate nasıl aylık takvim denetiminin her gün onun göstermek çekmek tanımlayan değerler dizisi. Nerede her bit (1-31) günde bir ay içinde durumunu gösteren bir bit alanı monthdaystate veri türüdür. Biraz üzerinde ise, ilgili gün-ecek var olmak göstermek içinde kalın; Aksi halde hiçbir vurgu ile görüntülenir.

Açıklamalar

Bu üye işlev Win32 iletisinin davranışını uygulayan Platform sdk içinde açıklandığı gibi mcm_setdaystate,.

CMonthCalCtrl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index